Rimeria

Bestående av 12 store nasjoner er Rimeria Navnet på kontinentet og på det landet de andre sentrer seg rundt.

De 12 nasjonene er

Rakair
Valisi

Rimeria

Riders of the Key Theezar