Pantheonet

De 12 skytsvergene.

Abadar

Domains: Teknologi/utvikling, Vekst/wealth, Sivilisasjon, Orden

Bane

Domains: Krig, Felttog, Makt

Sarenrae

Domains: Lys, Tilgivelse, Ærlighet, Helbredele

The Raven Queen

Domains: Skjebnen, Døden

Pantheonet

Riders of the Key Theezar