Riders of the Key

Satirens dagbok

Turneringen: Enda en ridder turnering som far har tatt oss med på. Jeg er vel den eneste i familien som ikke er i ekstase. Bryr meg ikke om hvem som vinner. Ble veldig overasket av at far sendte oss alle fire ut på jakten. Enda en ting mine stolte brødre og søster kan fryde seg over. Jeg blir med men har ingen forhåpninger.

Comments

TheTrond

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.